RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/61384399:31130/13:00043038 - When Knowledge Management Collides with National Culture: East-European Knowledge Management Experience (or Lack Thereof)


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/61384399:31130/13:00043038
Název v původním jazyce: When Knowledge Management Collides with National Culture: East-European Knowledge Management Experience (or Lack Thereof)
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AE - Řízení, správa a administrativa
Rok uplatnění: 2013
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 2
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Brunet-Thornton, Richard
Tvůrce: Bureš, V.

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Main topics of the document: knowledge management; knowledge transfer; Czech Republic; East Europe; national culture; social context; Central Europe
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Actual Problems of Economics
Rozsah stran:
ISSN: 1993-6788
Svazek periodika: 8
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 146
Stát vydavatele periodika: UA - Ukrajina
Počet stran výsledku: 11
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoká škola ekonomická v Praze / Fakulta podnikohospodářská (IČO: 61384399)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2014
Systémové označení dodávky dat: RIV14-MSM-31130___/01:1
Kontrolní kód: [26670756A091]