RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/61384399:31130/13:00043177 - Characteristics of Family Businesses in the Czech Republic


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/61384399:31130/13:00043177
Název v původním jazyce: Characteristics of Family Businesses in the Czech Republic
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AE - Řízení, správa a administrativa
Rok uplatnění: 2013
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 3
Počet domácích tvůrců: 3
Tvůrce: Machek, Ondřej
Tvůrce: Hnilica, Jiří
Tvůrce: Brabec, Martin

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Main topics of the document: family business; performance; Czech Republic
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: European Scientific Journal
Rozsah stran:
ISSN: 1857-7431
Svazek periodika: 9
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 4
Stát vydavatele periodika: PT - Portugalská republika
Počet stran výsledku: 7
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoká škola ekonomická v Praze / Fakulta podnikohospodářská (IČO: 61384399)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2014
Systémové označení dodávky dat: RIV14-MSM-31130___/01:1
Kontrolní kód: [6F656124C05D]