RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/61384399:31130/14:00043881 - The Comparison of Graph Partitioning Methods on Interlocking Directorates Network in Two-Tier Corporate Governance System


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/61384399:31130/14:00043881
Název v původním jazyce: The Comparison of Graph Partitioning Methods on Interlocking Directorates Network in Two-Tier Corporate Governance System
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AE - Řízení, správa a administrativa
Rok uplatnění: 2014
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 3
Počet domácích tvůrců: 3
Tvůrce: Nowak, Ondřej
Tvůrce: Kubíček, Aleš
Tvůrce: Hnilica, Jiří

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Main topics of the document: directorates interlockings; corporate governance; networking; business groups; two-tier system; ownership structure
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: World Applied Sciences Journal
Rozsah stran:
ISSN: 1818-4952
Svazek periodika: 9
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 31
Stát vydavatele periodika: PK - Pákistánská islámská republika
Počet stran výsledku: 7
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoká škola ekonomická v Praze / Fakulta podnikohospodářská (IČO: 61384399)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2015
Systémové označení dodávky dat: RIV15-MSM-31130___/01:1
Kontrolní kód: [0D1939213F64]