RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/61384399:31130/14:00044407 - Economic evaluation of the position of sugar companies compared to food producers


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/61384399:31130/14:00044407
Název v původním jazyce: Economic evaluation of the position of sugar companies compared to food producers
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AE - Řízení, správa a administrativa
Rok uplatnění: 2014
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Krause, Josef

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Main topics of the document: debt ratio; financial analysis; food companies; liquidity; profitability; sugar companies
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Actual Problems of Economics
Rozsah stran:
ISSN: 1993-6788
Svazek periodika: 157
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 7
Stát vydavatele periodika: UA - Ukrajina
Počet stran výsledku: 7
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoká škola ekonomická v Praze / Fakulta podnikohospodářská (IČO: 61384399)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2015
Systémové označení dodávky dat: RIV15-MSM-31130___/01:1
Kontrolní kód: [0426E25FA66F]