RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/61384399:31140/12:00039184 - Lognormal Distribution Parameter Estimating Using L-Moments


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/61384399:31140/12:00039184
Název v původním jazyce: Lognormal Distribution Parameter Estimating Using L-Moments
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
Rok uplatnění: 2012
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Bílková, Diana

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Main topics of the document: Lognormal distribution; L-moments; L-moment method of parameter estimation; Income distribution; wage distribution
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Journal of Mathematics and Technology
Rozsah stran:
ISSN: 2078-0257
Svazek periodika: 3
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 1
Stát vydavatele periodika: AZ - Ázerbájdžánská republika
Počet stran výsledku: 19
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoká škola ekonomická v Praze / Fakulta informatiky a statistiky (IČO: 61384399)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2013
Systémové označení dodávky dat: RIV13-MSM-31140___/02:2
Kontrolní kód: [275DA1C3966E]