RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/61384399:31140/12:00040771 - Portfolio Credit Risk Models


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/61384399:31140/12:00040771
Název v původním jazyce: Portfolio Credit Risk Models
Název česky:
Druh: B - Odborná kniha
Jazyk: eng - angličtina
Obor: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
Rok uplatnění: 2012
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Rychnovský, Michal

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Main topics of the document: Probability of default; Copula functions; portfolio
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Portfolio Credit Risk Models
Rozsah stran:
ISSN:
Svazek periodika:
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku:
Stát vydavatele periodika:
Počet stran výsledku: 66
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoká škola ekonomická v Praze / Fakulta informatiky a statistiky (IČO: 61384399)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2013
Systémové označení dodávky dat: RIV13-MSM-31140___/02:2
Kontrolní kód: [94CFE933DD64]