RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/61384399:31140/12:00040945 - Process Event and States in Business Process Models


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/61384399:31140/12:00040945
Název v původním jazyce: Process Event and States in Business Process Models
Název česky:
Druh: B - Odborná kniha
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AE - Řízení, správa a administrativa
Rok uplatnění: 2012
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Svatoš, Oleg

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Main topics of the document: business process modeling; process state diagram; EPC; BPMN
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Process Event and States in Business Process Models
Rozsah stran:
ISSN:
Svazek periodika:
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku:
Stát vydavatele periodika:
Počet stran výsledku: 153
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoká škola ekonomická v Praze / Fakulta informatiky a statistiky (IČO: 61384399)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2013
Systémové označení dodávky dat: RIV13-MSM-31140___/02:2
Kontrolní kód: [D6CB5119C2AE]