RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/61384399:31140/13:00041609 - Regional Sustainable Development - Czech Region Ranking Using Multicriteria Decision Analysis


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/61384399:31140/13:00041609
Název v původním jazyce: Regional Sustainable Development - Czech Region Ranking Using Multicriteria Decision Analysis
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AE - Řízení, správa a administrativa
Rok uplatnění: 2013
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 2
Počet domácích tvůrců: 2
Tvůrce: Hudrlíková, Lenka
Tvůrce: Petkovová, Ludmila

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Main topics of the document: sustainable development; multiple-criteria decision analysis; Czech NUTS 3
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: European Journal of Sustainable Development
Rozsah stran:
ISSN: 2239-5938
Svazek periodika: 2
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 4
Stát vydavatele periodika: IT - Italská republika
Počet stran výsledku: 10
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoká škola ekonomická v Praze / Fakulta informatiky a statistiky (IČO: 61384399)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2014
Systémové označení dodávky dat: RIV14-MSM-31140___/01:1
Kontrolní kód: [48BA8C19B2C0]