RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/61384399:31140/13:00041649 - The impact of the choice of model distribution on conditional distributions of incomes


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/61384399:31140/13:00041649
Název v původním jazyce: The impact of the choice of model distribution on conditional distributions of incomes
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
Rok uplatnění: 2013
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Malá, Ivana

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Main topics of the document: Lognormal distribution; Dagum distribution; finite mixture of distributions
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Journal of Mathematics and Technology
Rozsah stran:
ISSN: 2078-0257
Svazek periodika: 4
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 1
Stát vydavatele periodika: AZ - Ázerbájdžánská republika
Počet stran výsledku: 9
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoká škola ekonomická v Praze / Fakulta informatiky a statistiky (IČO: 61384399)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2014
Systémové označení dodávky dat: RIV14-MSM-31140___/01:1
Kontrolní kód: [9E4994088CD6]