RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/61384399:31140/13:00043448 - Architecture Exception Governance Reference Model - Togaf Framework Extension


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/61384399:31140/13:00043448
Název v původním jazyce: Architecture Exception Governance Reference Model - Togaf Framework Extension
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: IN - Informatika
Rok uplatnění: 2013
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Ondruška, Marek

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Main topics of the document: architecture; Togaf; reference model; architecture governance
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Engineering and Advanced Technology (IJEAT)
Rozsah stran:
ISSN: 2249-8958
Svazek periodika: 3
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 2
Stát vydavatele periodika: IN - Indická republika
Počet stran výsledku: 5
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoká škola ekonomická v Praze / Fakulta informatiky a statistiky (IČO: 61384399)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2014
Systémové označení dodávky dat: RIV14-MSM-31140___/01:1
Kontrolní kód: [778FCF7F4411]