RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/61384399:31140/14:00044955 - Economic freedom the Czech Republic and its neighbors


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/61384399:31140/14:00044955
Název v původním jazyce: Economic freedom the Czech Republic and its neighbors
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
Rok uplatnění: 2014
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 2
Počet domácích tvůrců: 2
Tvůrce: Marek, Luboš
Tvůrce: Vrabec, Michal

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Main topics of the document: economic freedom of the world index; economic freedom; Fraser Institute
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: European Scientific Journal
Rozsah stran:
ISSN: 1857-7881
Svazek periodika: 1
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 1
Stát vydavatele periodika: PT - Portugalská republika
Počet stran výsledku: 5
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoká škola ekonomická v Praze / Fakulta informatiky a statistiky (IČO: 61384399)
Dodavatel: GA0
Rok sběru: 2015
Systémové označení dodávky dat: RIV15-GA0-31140___/01:1
Kontrolní kód: [D1D3766B44A3]