RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/61384399:31150/13:00042253 - Rational Reasoning or Adaptive Behaviour. Evidence from Laboratory Experiment


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/61384399:31150/13:00042253
Název v původním jazyce: Rational Reasoning or Adaptive Behaviour. Evidence from Laboratory Experiment
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AH - Ekonomie
Rok uplatnění: 2013
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Chytilová, Helena

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Main topics of the document: adaptive player; rational player; experiment; expectations; convergence
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: European Scientific Journal
Rozsah stran:
ISSN: 1857-7881
Svazek periodika: 3
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 1
Stát vydavatele periodika: PT - Portugalská republika
Počet stran výsledku: 10
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoká škola ekonomická v Praze / Fakulta národohospodářská (IČO: 61384399)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2014
Systémové označení dodávky dat: RIV14-MSM-31150___/01:1
Kontrolní kód: [0EE411960C6E]