RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/61388955:_____/07:00081223 - Voltammetric Determination of Nitrophenols at a Silver Solid Amalgam Electrode


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/61388955:_____/07:00081223
Název v původním jazyce: Voltammetric Determination of Nitrophenols at a Silver Solid Amalgam Electrode
Název česky: Voltametrické stanovení nitrofenoů na stříbrné pevné amalgámové elektrodě
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
Rok uplatnění: 2007
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 9
Počet domácích tvůrců: 2
Tvůrce: Fischer, J.
Tvůrce: Vaňourková, L.
Tvůrce: Daňhel, A.
Tvůrce: Vyskočil, V.
Tvůrce: Čížek, K.
Tvůrce: Barek, J.
Tvůrce: Pecková, K.
Tvůrce: Yosypchuk, Bogdan
Tvůrce: Navrátil, Tomáš

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The voltammetric behavior of 2-nitrophenol, 4-nitrophenol and 2,4-dinitrophenol was investigated by differential pulse voltammetry (DPV) at a mercury meniscus-modified silver solid amalgam electrode (m-AgSAE) and liquid mercury free polished silver solid amalgam electrode (p-AgSAE). Conditions have been found for their determination by DPV at m-AgSAE and p-AgSAE in Britton-Robinson buffer in the concentration range from 2 to 100 .micro.mol.L-1. The applicability of these methods in combination with solid phase extraction (SPE) for determination 2-nitrophenol in drinking water with limit of determination around 20 nmol.L-1 was verified.
Popis česky: Voltametrické chování 2-nitrofenolu, 4-nitrofenolu a 2,4-dinitrofenolu bylo zkoumáno pomocí diferenční pulzní voltametrie (DPV) na rtuťové meniskem modifikované stříbrné pevné amalgámové elektrodě (m-AgSAE) a leštěné stříbrné pevné amalgámové elektrodě, neobsahující kapalnou rtuť (p-AgSAE). Byly nalezeny podmínky pro jejich stanovení pomocí DPV na m-AgSAE a p-AgSAE v Brittonově-Robinsonově pufru v koncentračních řádech od 2 do 100 .micro.mol.L-1. Aplikovatelnost těchto metod v kombinaci s extrakcí tuhou fází (SPE) byla verifikována na stanovení 2-nitrofenol v pitné vodě s mezí stanovitelnosti okolo 20 nmol.L-1.
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Electrochemical Science
Rozsah stran: 226;134
ISSN: 1452-3981
Svazek periodika: 2
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: -
Stát vydavatele periodika: CS - Státní svaz Srbska a Černé Hory
Počet stran výsledku: 9
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. (IČO: 61388955)
Dodavatel: AV0
Rok sběru: 2007
Systémové označení dodávky dat: RIV07-AV0-61388955/03:3
Kontrolní kód: [1F1A17038428]