RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/61388955:_____/11:00369134 - Supported Phospholipid Membranes Formation at a Gel Electrode and Transport of Divalent Cations across them


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/61388955:_____/11:00369134
Název v původním jazyce: Supported Phospholipid Membranes Formation at a Gel Electrode and Transport of Divalent Cations across them
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: CG - Elektrochemie
Rok uplatnění: 2011
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 3
Počet domácích tvůrců: 3
Tvůrce: Navrátil, Tomáš
Tvůrce: Šestáková, Ivana
Tvůrce: Mareček, Vladimír

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: This contribution deals with study and characterization of transporting processes of lead and cadmium ions across supported artificial phospholipid bilayers (SPLBs), which were formed on the hydrophilic surface of gel-type (agar or agarose) electrode. For the formation of these SPLBs two types of phospholipids (1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine and the mixture of phospholipids obtained from soybeans (under commercial name Asolectin)) were used. Discussed SPLBs and the transporting processes of selected ions have been characterized using two electrochemical methods: electrochemical impedance spectrometry (EIS) and voltammetry. The impact of some parameters on these systems and processes was investigated.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Electrochemical Science
Rozsah stran:
ISSN: 1452-3981
Svazek periodika: 6
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 1
Stát vydavatele periodika: RS - Srbská republika
Počet stran výsledku: 15
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. (IČO: 61388955)
Dodavatel: GA0
Rok sběru: 2012
Systémové označení dodávky dat: RIV12-GA0-61388955/01:2
Kontrolní kód: [B4AB81452071]