RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/61388955:_____/12:00376050 - Consequences of Ingestions of Potentially Corrosive Cleaning Products, One-Year Follow-Up


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/61388955:_____/12:00376050
Název v původním jazyce: Consequences of Ingestions of Potentially Corrosive Cleaning Products, One-Year Follow-Up
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: CG - Elektrochemie
Rok uplatnění: 2012
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 3
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Mrázová, K.
Tvůrce: Navrátil, Tomáš
Tvůrce: Pelclová, D.

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Cleaning products are responsible for many accidental exposures among children and adults and depending on the composition, they may cause a corrosive damage. In this study we focused on the counts, consequences of exposures to the products, symptoms, first aid and treatment provided with special attention to the products the label of which did not correspond to the detailed composition of the product in the Material Safety Data Sheets. The outcomes of exposures of cleaning household products have been collected in a prospective study during one year based on the calls to the Czech Toxicological Information Centre between January 1, 2009 and December 31, 2009. Cleaning products were divided into five categories according to their use and chemical characteristics. Altogether 40 subjects were admitted to the hospital. Total 31 endoscopy (ES) were performed. ES findings brought normal finding in 12 cases, 1st grade in 17. In only two patients 2nd - 3rd grade injuries of the gastrointestinal tract (GIT) were found. The label of all cleaning products should show the contents and percentage of all hazardous substances. The dose is frequently uncertain and the broad corrosives composition range and unreliable labeling may contribute to futile hospitalizations and ES in both children and adults. For characterization of potential consequences which could be caused by ingestion of these cleaning products or skin contaminations by them, the electrochemical pH determination and determination of titrable solution reserve were suggested.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Electrochemical Science
Rozsah stran:
ISSN: 1452-3981
Svazek periodika: 7
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 3
Stát vydavatele periodika: CS - Státní svaz Srbska a Černé Hory
Počet stran výsledku: 15
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. (IČO: 61388955)
Dodavatel: AV0
Rok sběru: 2013
Systémové označení dodávky dat: RIV13-AV0-61388955/03:2
Kontrolní kód: [2BBEFCFFDF74]