RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/61388955:_____/13:00387281 - Influence of Low Molecular Weight Organic Acids on Transport of Cadmium and Copper Ions across Model Phospholipid Membranes


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/61388955:_____/13:00387281
Název v původním jazyce: Influence of Low Molecular Weight Organic Acids on Transport of Cadmium and Copper Ions across Model Phospholipid Membranes
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: CG - Elektrochemie
Rok uplatnění: 2013
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 5
Počet domácích tvůrců: 4
Tvůrce: Parisová, Martina
Tvůrce: Navrátil, Tomáš
Tvůrce: Šestáková, Ivana
Tvůrce: Jaklová Dytrtová, Jana
Tvůrce: Mareček, Vladimír

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The transport of cadmium and of copper ions across the artificially prepared model phospholipid (PL) membranes on the polycarbonate supports was studied in the present manuscript. The processes were investigated in the presence of selected low molecular weight organic acids (LMWOAs) (malic acid (MA), oxalic acid (OA) and citric acid (CA)), which substantially affect the transport conditions in the rhizosphere. It was found that the transport was influenced by presence/absence of ionophores calcimycin and by the value of pH. Electrochemical impedance spectroscopy (EIS) was used to monitor the formation, the stability, and qualitatively the transporting process across the supported phospholipid bilayers (SPLBs), whereas voltammetric methods were applied for quantitative and qualitative characterization of the species (ions and complexes), which are transferred across the SPLBs. The structures of the formed complexes were investigated using mass spectrometry.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Electrochemical Science
Rozsah stran:
ISSN: 1452-3981
Svazek periodika: 8
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 1
Stát vydavatele periodika: CS - Státní svaz Srbska a Černé Hory
Počet stran výsledku: 18
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. (IČO: 61388955)
Dodavatel: AV0
Rok sběru: 2014
Systémové označení dodávky dat: RIV14-AV0-61388955/01:1
Kontrolní kód: [226ADB2E789B]