RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/61388955:_____/13:00387284 - Application of Copper Solid Amalgam Electrode for Determination of Fungicide Tebuconazole


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/61388955:_____/13:00387284
Název v původním jazyce: Application of Copper Solid Amalgam Electrode for Determination of Fungicide Tebuconazole
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: CG - Elektrochemie
Rok uplatnění: 2013
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 4
Počet domácích tvůrců: 2
Tvůrce: Nováková, Kateřina
Tvůrce: Navrátil, Tomáš
Tvůrce: Jaklová Dytrtová, Jana
Tvůrce: Chýlková, J.

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Tebuconazole (Teb) as a systemic fungicide amounts a potential risk for environment even in very low concentrations. The voltammetric behavior of Teb was investigated using the newly developed mercury meniscus-modified copper solid amalgam electrode (inner diameter 1.5 mm). Differential pulse voltammetry (DPV) and cyclic voltammetry (CV) were utilized for these purposes. The reaction mechanism was investigated using CV and elimination voltammetry with linear scan (EVLS). The optimum conditions for DPV determination of Teb were found in Britton-Robinson buffer/methanol (1:1, v/v) of pH 6.4, initial potential and accumulation potential Ein=Eacc=+400 mV vs. Ag/AgCl/3M KCl, scan rate 20 mV s-1. Applying the prolonged accumulation time (60 s), the limit of detection 0.2 μmol L-1 was reached. The applicability of the developed method for determination of Teb in two samples of real soil solutions was verified.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Electrochemical Science
Rozsah stran:
ISSN: 1452-3981
Svazek periodika: 8
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 1
Stát vydavatele periodika: CS - Státní svaz Srbska a Černé Hory
Počet stran výsledku: 16
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. (IČO: 61388955)
Dodavatel: GA0
Rok sběru: 2014
Systémové označení dodávky dat: RIV14-GA0-61388955/01:1
Kontrolní kód: [2824430EA218]