RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/61388955:_____/13:00389042 - Voltammetric Determination of Different Antioxidants in Petroleum Products by Working Gold Electrode


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/61388955:_____/13:00389042
Název v původním jazyce: Voltammetric Determination of Different Antioxidants in Petroleum Products by Working Gold Electrode
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: CG - Elektrochemie
Rok uplatnění: 2013
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 5
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Tomášková, M.
Tvůrce: Chýlková, J.
Tvůrce: Machalický, O.
Tvůrce: Šelešovská, R.
Tvůrce: Navrátil, Tomáš

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The present paper deals with the problem of voltammetric determination of a mixture of amine-type antioxidant N-phenyl-1-naphthylamine (PNA) and phenol-type antioxidant butylated hydroxytoluene (BHT) in oil matrix by the method of linear sweep voltammetry using gold working electrode. Attention was focused on the effect of large excess of PNA on the curves of anodic oxidation of BHT. It was found that only more than tenfold excess of PNA disturbs the determination of the phenol-type antioxidant in the adopted supporting electrolyte. In such case it is necessary to reduce its content by its transformation into the corresponding nitrosamine by reaction with nitrous acid. The rate constants of this reaction were determined for two different concentrations of PNA.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Electrochemical Science
Rozsah stran:
ISSN: 1452-3981
Svazek periodika: 8
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 2
Stát vydavatele periodika: CS - Státní svaz Srbska a Černé Hory
Počet stran výsledku: 14
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. (IČO: 61388955)
Dodavatel: GA0
Rok sběru: 2014
Systémové označení dodávky dat: RIV14-GA0-61388955/01:1
Kontrolní kód: [2479BF1E01AF]