RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/61388955:_____/14:00428317 - A New Type of Large-Surface Bismuth Film Electrode on a Silver Solid Amalgam Substrate and its Application for the Voltammetric Determination of 5-Nitrobenzimidazole


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/61388955:_____/14:00428317
Název v původním jazyce: A New Type of Large-Surface Bismuth Film Electrode on a Silver Solid Amalgam Substrate and its Application for the Voltammetric Determination of 5-Nitrobenzimidazole
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: CG - Elektrochemie
Rok uplatnění: 2014
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 5
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Deýlová, D.
Tvůrce: Vyskočil, V.
Tvůrce: Economou, A.
Tvůrce: Mansfeldová, Věra
Tvůrce: Barek, J.

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: A novel type of large-surface bismuth film electrode prepared by electrochemical deposition of bismuth on a silver solid amalgam electrode (LSBiF-AgSAE) was developed. A silver solid amalgam substrate with a diameter of 2.64 mm was used to achieve larger surface of this electrode resulting in higher sensitivity in the voltammetric analysis. The larger electrode surface required longer time (i.e., 1800 s) for the electrochemical deposition of the bismuth film. The electrode surface of thus prepared electrode was characterized by atomic force microscopy (AFM) which confirmed that the bismuth film was not grown uniformly over the supporting surface, but created three-dimensional higher formations which cover only a fraction of the surface. To verify the practical application of the new LSBiF-AgSAE, the voltammetric behavior of genotoxic 5-nitrobenzimidazole (5-NBIA) was investigated using direct current voltammetry (DCV) and differential pulse voltammetry (DPV), and optimum conditions were found for its determination in the concentration range from 0.2 to 1000 μmol L–1 in the Britton–Robinson buffer solution (pH 7.0), with the limits of quantification (LQs) 0.37 μmol L–1 (DCV) and 0.07 μmol L–1 (DPV). An attempt to increase the sensitivity using adsorptive stripping DCV or DPV at the BiF-AgSAE was not successful. The practical applicability of the newly developed electrode was verified on direct determination of 5-NBIA in tap and mineral water model samples, with LQs 0.1μmol L–1 mol L–1.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Electrochemical Science
Rozsah stran:
ISSN: 1452-3981
Svazek periodika: 9
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 8
Stát vydavatele periodika: CS - Státní svaz Srbska a Černé Hory
Počet stran výsledku: 12
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. (IČO: 61388955)
Dodavatel: AV0
Rok sběru: 2015
Systémové označení dodávky dat: RIV15-AV0-61388955/02:2
Kontrolní kód: [97F3CADF1267]