RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/61388963:_____/08:00309546 - Secreted proteins of Candida albicans


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/61388963:_____/08:00309546
Název v původním jazyce: Secreted proteins of Candida albicans
Název česky: Sekretované proteiny kvasinky Candida albicans
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: CE - Biochemie
Rok uplatnění: 2008
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Hrušková, Olga

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The review summarizes recent progress in investigation and understanding of hydrolases secreted by the pathogenic yeast Candida albicans.
Popis česky: Přehledný článek, shrnující poslední vývoj ve výzkumu a poznání hydroláz, sekretovaných patogenní kvasinkou Candida albicans.
Klíčová slova:
Název periodka: Frontiers in Bioscience
Rozsah stran:
ISSN: 1093-9946
Svazek periodika: 13
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 18
Stát vydavatele periodika: US - Spojené státy americké
Počet stran výsledku: 16
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. (IČO: 61388963)
Dodavatel: AV0
Rok sběru: 2009
Systémové označení dodávky dat: RIV09-AV0-61388963/01:1
Kontrolní kód: [8191B356BA5A]