RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/61388971:_____/09:00334401 - The effects of selected flavonoids on cytochromes P450 in rat liver and small intestine


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/61388971:_____/09:00334401
Název v původním jazyce: The effects of selected flavonoids on cytochromes P450 in rat liver and small intestine
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: EE - Mikrobiologie, virologie
Rok uplatnění: 2009
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 5
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Křížková, J.
Tvůrce: Burdová, K.
Tvůrce: Stiborová, M.
Tvůrce: Křen, Vladimír
Tvůrce: Hodek, P.

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Flavonoids, as foreign compounds (xenobiotics), have great potential to modulate the activity of cytochrome P450s (CYPs), xenobiotic-metabolizing enzymes involved in the activation and detoxification of food and environmental carcinogens. Thus, the aim of this study was to investigate the effects of model glycosylated and deglycosylated flavonoids on CYPs in rat liver and small intestine, as the two main organs responsible for xenobiotic metabolism, after p.o. administration by gastric gavages. The effects of two glycosylated flavonoids (isoquercitrin, rutin) and their aglycone (quercetin) on CYPs were determined using Western blotting technique and specific activity assays with alkyl-resorufin derivatives. In liver microsomes, a considerable increase of all the measured marker activities (EROD, MROD, PROD) was observed only after isoquercitrin treatment. Obtained data demonstrate the different effects of flavonoid glycosides and aglycone on CYP expression in rat liver and small intestine
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Interdisciplinary Toxicology
Rozsah stran:
ISSN: 1337-6853
Svazek periodika: 2
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 3
Stát vydavatele periodika: SK - Slovenská republika
Počet stran výsledku: 4
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. (IČO: 61388971)
Dodavatel: AV0
Rok sběru: 2010
Systémové označení dodávky dat: RIV10-AV0-61388971/01:1
Kontrolní kód: [6ADCF7CCC76C]