RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/61388971:_____/11:00375273 - Cancer immunology and colorectal cancer recurrence


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/61388971:_____/11:00375273
Název v původním jazyce: Cancer immunology and colorectal cancer recurrence
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: EC - Imunologie
Rok uplatnění: 2011
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Vannucci, Luca

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The recurrence of a cancer - local or distant (metastasis) - is manifested by the persistence of cancer cells in the organism after the ablation of the primary lesion, an ineffective anticancer immune response, and by the activity of biological/immunological factors that can stimulate and sustain its development. This review focuses on colorectal carcinoma and discusses some aspects of cancer immunology regarding cancer development and its recurrence. It is addressed also to the clinician to provide new insights helpful for designing better therapeutic strategies and patient's follow up. Therapeutic approaches used during and after surgical treatments, found capable of modulating immunity (differently affecting disease outcome), will also be described
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Frontiers in Bioscience (Scholar Edition)
Rozsah stran:
ISSN: 1945-0524
Svazek periodika: -
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 3
Stát vydavatele periodika: US - Spojené státy americké
Počet stran výsledku: 11
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. (IČO: 61388971)
Dodavatel: AV0
Rok sběru: 2012
Systémové označení dodávky dat: RIV12-AV0-61388971/01:1
Kontrolní kód: [DFAD8F9E43A8]