RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/61988987:17250/15:A1501DEZ - In Search of Language Horizons


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/61988987:17250/15:A1501DEZ
Název v původním jazyce: In Search of Language Horizons
Název česky:
Druh: B - Odborná kniha
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AI - Jazykověda
Rok uplatnění: 2015
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Černý, Miroslav

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The book is an outcome of a long-term project titled Past, Present and Future Prospects of Indigenous Language Documentation and Maintenance. The main aim of this project is to map the evolution of the global debate on the endangerment and revival of the world?s languages and cultures, with the research focus dedicated to the situation in (former) British territories, where the status of English is an important factor contributing to the modification of language and cultural diversity. The book is a collection of eight papers and treatises studying diverse sociolinguistic aspects related to problems of language death, language shift and language maintenance. It draws examples from various parts of the globe and from the history of various languages.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: In Search of Language Horizons
Rozsah stran:
ISSN:
Svazek periodika:
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku:
Stát vydavatele periodika:
Počet stran výsledku: 108
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Ostravská univerzita v Ostravě / Filozofická fakulta (IČO: 61988987)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2015
Systémové označení dodávky dat: RIV15-MSM-17250___/01:1
Kontrolní kód: [E7DE0CA9A51F]