RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/61988987:17310/11:A12012BI - The Reduction of Zinc using Goethite Process and Adsorption of Pb+II, Cu+II and Cr+III on Selected Precipitate


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/61988987:17310/11:A12012BI
Název v původním jazyce: The Reduction of Zinc using Goethite Process and Adsorption of Pb+II, Cu+II and Cr+III on Selected Precipitate
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: JP - Průmyslové procesy a zpracování
Rok uplatnění: 2011
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Maršálek, Roman

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: This paper deals with the problem of waste sludge from the production of zinc chloride in the company Bochemie. Waste sludge was treated under laboratory conditions, using the goethite precipitation process. Selected ferro-precipitate was used as immobilization agent for removing heavy metals from aqueous solutions. Lead, cooper and chromium were used as model metals. The simultaneous measurements of the heavy metals adsorption and zeta potential determination of the (adsorption) suspensions were carried out. The adsorption isotherms were found to be of typical Langmuir type; values of the heavy metals adsorption capacities have been calculated (am = 0.76 mmol/ g for lead, 0.58 mmol/g for cooper, 0.38 mmol/ g for chromium, respectively).
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Environmental Science and Development (IJESD)
Rozsah stran:
ISSN: 2010-0264
Svazek periodika: 2
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 4
Stát vydavatele periodika: SG - Singapurská republika
Počet stran výsledku: 6
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Ostravská univerzita v Ostravě / Přírodovědecká fakulta (IČO: 61988987)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2012
Systémové označení dodávky dat: RIV12-MSM-17310___/01:1
Kontrolní kód: [129F73E2CCE2]