RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/61988987:17610/13:A140190R - Timetabling Problem with Fuzzy Constraints: A Self-Learning Genetic Algorithm


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/61988987:17610/13:A140190R
Název v původním jazyce: Timetabling Problem with Fuzzy Constraints: A Self-Learning Genetic Algorithm
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: IN - Informatika
Rok uplatnění: 2013
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 2
Počet domácích tvůrců: 2
Tvůrce: Ramík, Jaroslav
Tvůrce: Perzina, Radomír

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Our method incorporates a self-learning genetic algorithm with indirect representation based on event priorities and heuristic local search operators. By using fuzzy sets we measure the violation of soft constraints in the fitness function in order to include inherent uncertainty and vagueness involved in data. The proposed method satisfies all of the hard constraints of the problem and achieves a significantly better score in satisfying the soft constraints. The algorithm is computationally tractable as it is demonstrated on a small, realistic example for which an optimal solution is already known due to exhaustive calculation. The structure of the algorithm enables parallel computations which are necessary for solving large problems.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Engineering and Innovative Technology (IJEIT)
Rozsah stran:
ISSN: 2277-3754
Svazek periodika: 3
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 4
Stát vydavatele periodika: IN - Indická republika
Počet stran výsledku: 9
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Ostravská univerzita v Ostravě / Centrum excelence IT4Innovations, divize OU, Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování (IČO: 61988987)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2014
Systémové označení dodávky dat: RIV14-MSM-17610___/01:1
Kontrolní kód: [F5AD8AF174E1]