RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/61989100:27230/13:86086457 - The Integration Informations Systems on the Airplane


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/61989100:27230/13:86086457
Název v původním jazyce: The Integration Informations Systems on the Airplane
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: JW - Navigace, spojení, detekce a protiopatření
Rok uplatnění: 2013
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 2
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Martinec, František
Tvůrce: Volner, Rudolf

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The article is focused on the application of systems information on the airplane where use integation between systems and airplane
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: European International Journal of Science and Technology
Rozsah stran:
ISSN: 2304-9693
Svazek periodika: 2
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 7
Stát vydavatele periodika: GB - Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Počet stran výsledku: 7
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Fakulta strojní (IČO: 61989100)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2014
Systémové označení dodávky dat: RIV14-MSM-27230___/01:1
Kontrolní kód: [BC49BBA1BCB7]