RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/61989100:27240/09:00021025 - Vector Model Improvement Using Suffix Trees


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/61989100:27240/09:00021025
Název v původním jazyce: Vector Model Improvement Using Suffix Trees
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: IN - Informatika
Rok uplatnění: 2009
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 3
Počet domácích tvůrců: 2
Tvůrce: Martinovič, Jan
Tvůrce: Novosad, Tomáš
Tvůrce: Snášel, Václav

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: There are many ways how to search for documents in document collections. These methods take advantage of Boolean, vector, probabilistic and other models for the representation of documents, queries, rules and procedures which can determine correspondence between user requests and documents. Each of these models have several restrictions. These restrictions do not allow a user to find all relevant documents. There are many irrelevant documents among returned ones by the system and some relevant documents missing at all. In the article there is a new method suggested which uses suffix trees for the vector query improvement. This method treats the documents as a set of phrases (sentences) not just as a set of words. The sentence has a specific semantic meaning (words in the sentence are ordered). This is the advantage in comparison with methods which treat document just like a bag of words.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Computational Intelligence Research
Rozsah stran:
ISSN: 0974-1259
Svazek periodika: 5
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 1
Stát vydavatele periodika: US - Spojené státy americké
Počet stran výsledku: 10
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Fakulta elektrotechniky a informatiky (IČO: 61989100)
Dodavatel: GA0
Rok sběru: 2010
Systémové označení dodávky dat: RIV10-GA0-27240___/01:1
Kontrolní kód: [A5E991FAE66E]