RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/61989100:27240/13:86092835 - Ensemble of flexible neural tree and ordinary differential equations for small-time scale network traffic prediction


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/61989100:27240/13:86092835
Název v původním jazyce: Ensemble of flexible neural tree and ordinary differential equations for small-time scale network traffic prediction
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: IN - Informatika
Rok uplatnění: 2013
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 5
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Yang, B.
Tvůrce: Jiang, M.
Tvůrce: Chen, Y.
Tvůrce: Meng, Q.
Tvůrce: Abraham Padath, Ajith

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Accurate models play important roles in capturing the salient characteristics of the network traffic, analyzing and simulating for the network dynamic, and improving the predictive ability for system dynamics. In this study, the ensemble of the flexible neural tree (FNT) and system models expressed by the ordinary differential equations (ODEs) is proposed to further improve the accuracy of time series forecasting. Firstly, the additive tree model is introduced to represent more precisely ODEs for the network dynamics. Secondly, the structures and parameters of FNT and the additive tree model are optimized based on the Genetic Programming (GP) and the Particle Swarm Optimization algorithm (PSO). Finally, the expected level of performance is verified by using the proposed method, which provides a reliable forecast model for small-time scale network traffic. Experimental results reveal that the proposed method is able to estimate the small-time scale network traffic measurement data with decent accuracy. 2013 ACADEMY PUBLISHER.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Journal of Computers
Rozsah stran:
ISSN: 1796-203X
Svazek periodika: 8
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 12
Stát vydavatele periodika: GB - Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Počet stran výsledku: 8
DOI: 10.4304/jcp.8.12.3039-3046

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Fakulta elektrotechniky a informatiky (IČO: 61989100)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2015
Systémové označení dodávky dat: RIV15-MSM-27240___/01:1
Kontrolní kód: [3A1136984EE6]