RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/61989100:27350/08:00019734 - Characterization of Hydrodynamic Acoustic Parameters of Modulated Waterjet


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/61989100:27350/08:00019734
Název v původním jazyce: Characterization of Hydrodynamic Acoustic Parameters of Modulated Waterjet
Název česky: Charakterizace hydrodynamických akustických parametrů modulovaného vodního paprsku
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: BK - Mechanika tekutin
Rok uplatnění: 2008
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 5
Počet domácích tvůrců: 3
Tvůrce: Kušnerová, Milena
Tvůrce: Valíček, Jan
Tvůrce: Hloch, Sergej
Tvůrce: Řepka, Michal
Tvůrce: Kadnár, Milan

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The paper proposes a derivation of general distinctive acoustic parameters of the hydrodynamic vibration system elements. The parameters of the system generating the high-speed waterjet, have been derived from the analogy of vibration systems and air medium behavior. These are the acoustic plasticity and acoustic mass as primary parameters for calculation of the theoretical resonation frequency with turbulent water-flow. Because waterjet shows different attributes than air-flow, these attributes have to be respected in compliance with experimental results. Frequency model (5 kHz to 10 kHz) refers to the interpolation for the liquid pressure range from 5 MPa to 25 MPa.
Popis česky: Příspěvek navrhuje odvození charakteristických akustických parametrů elementů hydrodynamické rezonanční soustavy. Parametry této soustavy pro generování vysokorychlostního vodního paprsku byly odvozeny z analogie funkčnosti aero-akustických obvodů. Jde o akustickou poddajnost a akustickou hmotnost jako primární parametry pro nepřímé měření základní rezonanční frekvence kmitů kapaliny. Protože kapalinové nosné prostředí má odlišné vlastnosti než nosné prostředí vzdušné, jeho vlastnosti musejí být respektovány v souladu s experimentální výsledky. Predikce základní frekvence kmitů (5 kHz až 10 kHz) se vztahuje k interpolaci pro tlak kapaliny v rozmezí od 5 MPa až 25 MPa.
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Dynamics of Fluids
Rozsah stran:
ISSN: 0973-1784
Svazek periodika: 4
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 1
Stát vydavatele periodika: IN - Indická republika
Počet stran výsledku: 5
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Hornicko-geologická fakulta (IČO: 61989100)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2009
Systémové označení dodávky dat: RIV09-MSM-27350___/02:2
Kontrolní kód: [42AC76B1474E]