RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/61989100:27360/12:86084207 - Shape Memory Alloys: Fabrication and Processing


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/61989100:27360/12:86084207
Název v původním jazyce: Shape Memory Alloys: Fabrication and Processing
Název česky:
Druh: B - Odborná kniha
Jazyk: eng - angličtina
Obor: JG - Hutnictví, kovové materiály
Rok uplatnění: 2012
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 3
Počet domácích tvůrců: 3
Tvůrce: Szurman, Ivo
Tvůrce: Kocich, Radim
Tvůrce: Kursa, Miroslav

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Shape Memory Alloys (SMA) include a wide range of various materials. The shape memory phenomenon was first documented in the equiatomic intermetallic compound TiNi in 1963, although the same behaviour was previously documented in the alloy Au - 47.5 at. % Cd and in alloys based on In-Tl. A significant amount of attention has been focused on this area since then. Approximately since the mid-1970s research has focused on explaining the mechanisms of shape memory in metallic materials. The most attention (even today) goes to Ni-Ti and Ni-Ti-Me systems, where Me represents another alloying element. Other known systems which display shape memory effects include Cu-Zu-Al and Cu-Al-Ni, Ni-Mn-Ga. Alloys from these systems have characteristic features of long-range structure, thermoelastic martensite and crystallographic reversible phase transformations. Alloys based on Cu are characterised by a shape memory effect up to 5 %, a lower price, lower mechanical properties – especially firmness, and a wider applicable temperature range. Structural stability requires controlled heat processing. Technically interesting and useful alloys with shape memory include especially the group of intermetallic alloys, which crystallize in their default crystallographic structure similar to the CsCl phase (B2). When cooled, this high-temperature phase transforms to a low-temperature martensitic structure. Martensite in materials with shape memories is soft and shapeable, in contrast to martensite in carbon steels. The transformation of austenite to martensite is not accompanied by macroscopic shape changes. By exhibiting a sufficient amount of stress, the martensite may be permanently deformed. When heating above a certain temperature, reversibility of thermoelastic martensite causes its transformation to the original high-temperature phase – austenite. Simultaneously, this changes the shape back to its original form.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Shape Memory Alloys: Fabrication and Processing
Rozsah stran:
ISSN:
Svazek periodika:
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku:
Stát vydavatele periodika:
Počet stran výsledku: 112
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství (IČO: 61989100)
Dodavatel: GA0
Rok sběru: 2013
Systémové označení dodávky dat: RIV13-GA0-27360___/01:1
Kontrolní kód: [AB46020062EB]