RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/61989100:27510/09:00020773 - Can Brunei Darussalam be Asia's Next Leading Location for Regional Treasury Centres?


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/61989100:27510/09:00020773
Název v původním jazyce: Can Brunei Darussalam be Asia's Next Leading Location for Regional Treasury Centres?
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AH - Ekonomie
Rok uplatnění: 2009
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 2
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Polák, Petr
Tvůrce: Roslan, Rady Roswanddy

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: There are many factors to consider when considering a location for RTCs. By means of the methods in this study, the study concludes that Brunei does not have the required resources or abilities to efficiently host an RTC when compared to Singapore and Hong Kong. But this conclusion is incomplete because although the LC utilized in this study is significant for assessment it is merely a one means of examining a location. It is one of the methods how to assess a location, despite there being additional possible variables - other than those mentioned and investigated in this present study - that need to be considered and are difficult to be measured. These include the language barrier, availability of expertise, availability of outsourcing options, access to key financial markets and banking centres, stability of communication networks, time zone, notional pooling, cash concentration and many more.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International Research Journal of Finance and Economics
Rozsah stran:
ISSN: 1450-2887
Svazek periodika: 4
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 29
Stát vydavatele periodika: GB - Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Počet stran výsledku: 17
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Ekonomická fakulta (IČO: 61989100)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2010
Systémové označení dodávky dat: RIV10-MSM-27510___/01:1
Kontrolní kód: [B1C5DCBE6026]