RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/61989100:27510/10:10225491 - Innovations at financial markets: How to model higher moments of portfolio distribution


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/61989100:27510/10:10225491
Název v původním jazyce: Innovations at financial markets: How to model higher moments of portfolio distribution
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AH - Ekonomie
Rok uplatnění: 2010
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 3
Počet domácích tvůrců: 3
Tvůrce: Tichý, Tomáš
Tvůrce: Kresta, Aleš
Tvůrce: Petrová, Ingrid

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Financial markets are subject to permanent innovations, which concerns introduction of new products as well as organizational innovation. Through these innovations new risks arise and the modeling starts to be very challenging. Moreover, since financial institutions play a key role in financial systems the importance of sound risk measuring and modeling techniques is stressed further. In this paper, we suggest an ordinary copula with Lévy marginals based approach for estimation of market risk of financial institutions international portfolio in line with both Basel II/Solvency II approach and internal rating based approach. We observe that although elliptical (ie. symmetric) copula functions with stressed tails allows very good fitting for daily data, there is still some error in the estimation of the overall capital requirement as based on ten days or one year horizon.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Actual Problems of Economics
Rozsah stran:
ISSN: 1993-6788
Svazek periodika: 2
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 12
Stát vydavatele periodika: UA - Ukrajina
Počet stran výsledku: 14
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Ekonomická fakulta (IČO: 61989100)
Dodavatel: GA0
Rok sběru: 2011
Systémové označení dodávky dat: RIV11-GA0-27510___/01:1
Kontrolní kód: [53BA48B5CE74]