RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/61989100:27510/10:86075062 - Centralization of Treasury Management in a Globalized World


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/61989100:27510/10:86075062
Název v původním jazyce: Centralization of Treasury Management in a Globalized World
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AH - Ekonomie
Rok uplatnění: 2010
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Polák, Petr

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Centralization of treasury activities offers companies the ability to achieve higher efficiencies, greater transparency and access to real time information across a broad geographic area, multiple time zones, and many entities. There are different phases in the centralization of treasury management from the decentralized treasury towards fully centralized cash and treasury management. Many firms start with the centralization of foreign exchange and interest rate risk management as the first step towards centralization of treasury activities, and then proceed through cash and liquidity management up to fully centralized treasury.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International Research Journal of Finance and Economics
Rozsah stran:
ISSN: 1450-2887
Svazek periodika: 5
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 56
Stát vydavatele periodika: GB - Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Počet stran výsledku: 8
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Ekonomická fakulta (IČO: 61989100)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2011
Systémové označení dodávky dat: RIV11-MSM-27510___/01:1
Kontrolní kód: [6CC31E87AA14]