RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/61989100:27510/10:86076050 - Proposal for evaluating of productive system of virtual firm


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/61989100:27510/10:86076050
Název v původním jazyce: Proposal for evaluating of productive system of virtual firm
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AE - Řízení, správa a administrativa
Rok uplatnění: 2010
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Wozniaková, Zuzana

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The paper brings the basic approach to a firm competitiveness focused on virtual firm and its production system. Theoretical part contains deep analysis of a noun virtual and leads to own till this time unpublished definition of a noun virtual and finally virtual firm. On the basis of own research (desk research type A and B) there are defined competitive factors of productive system of virtual firm. Finally each factor has its own metrics. The final part of the paper brings quick test for evaluating the productive system of virtual firm. This quick test accord with contemporary conditions in entrepreneurial environment that is characterized by high level of chaos, instability and unexpected changes.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Electrical and Computer Engineering
Rozsah stran:
ISSN: 1307-6892
Svazek periodika: 6
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 70
Stát vydavatele periodika: NL - Nizozemsko
Počet stran výsledku: 9
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Ekonomická fakulta (IČO: 61989100)
Dodavatel: GA0
Rok sběru: 2012
Systémové označení dodávky dat: RIV12-GA0-27510___/02:2
Kontrolní kód: [1610CE955F0D]