RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/61989100:27510/11:86079311 - The implication of the security type for efficient risk measuring


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/61989100:27510/11:86079311
Název v původním jazyce: The implication of the security type for efficient risk measuring
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AH - Ekonomie
Rok uplatnění: 2011
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 2
Počet domácích tvůrců: 2
Tvůrce: Cielepová, Gabriela
Tvůrce: Tichý, Tomáš

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Financial services can be regarded as very innovative. Banks, insurance companies and other financial institutions offer new products to potential clients virtually every day. However, new products bring also new kinds of risks. Obviously, a different risk type indicates a need for distinct methods of risk modeling, measuring and managing. In this paper, we try to identify – on the basis of a backtesting procedure and utilizing various tests of exceptions in the risk estimation – the efficiency of a particular model with respect to a given security. In this context we try to identify, if there is any important difference/similarity of particular assets in question and/or which kind of test seems to be the most useful. With respect of that we analyze foreign exchange rate and stock positions by evaluating a large set of tests. The results can be interesting for financial policy evaluation and can also help the financial institutions in the internal risk management process.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Actual Problems of Economics
Rozsah stran:
ISSN: 1993-6788
Svazek periodika: 2
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 12
Stát vydavatele periodika: UA - Ukrajina
Počet stran výsledku: 8
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Ekonomická fakulta (IČO: 61989100)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2013
Systémové označení dodávky dat: RIV13-MSM-27510___/02:2
Kontrolní kód: [AEAE256BA6FF]