RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/61989100:27510/11:86080489 - РЕІНЖИНІРИНГ – ГІДНА ВІДПОВІД НА ВИКЛИКИ ОТОЧЕННЯ


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/61989100:27510/11:86080489
Název v původním jazyce: РЕІНЖИНІРИНГ – ГІДНА ВІДПОВІД НА ВИКЛИКИ ОТОЧЕННЯ
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: ukr - ukrajinština
Obor: AE - Řízení, správa a administrativa
Rok uplatnění: 2011
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 2
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Krupa, K. W.
Tvůrce: Štverková, Hana

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: У статті розкрито змісту поняття "реінжиніринг" та методико-теоретичних розробок щодо вдосконалення роботи корпорації за допомогою реінжинірингу.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Actual Problems of Economics
Rozsah stran:
ISSN: 1993-6788
Svazek periodika: 1
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 10 (124)
Stát vydavatele periodika: UA - Ukrajina
Počet stran výsledku: 4
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Ekonomická fakulta (IČO: 61989100)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2012
Systémové označení dodávky dat: RIV12-MSM-27510___/01:1
Kontrolní kód: [BD7EE4E2681D]