RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/61989100:27510/12:86082504 - Transformation Processes in Ostrava: Hectic Quest for a New Identity


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/61989100:27510/12:86082504
Název v původním jazyce: Transformation Processes in Ostrava: Hectic Quest for a New Identity
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AE - Řízení, správa a administrativa
Rok uplatnění: 2012
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 2
Počet domácích tvůrců: 2
Tvůrce: Sucháček, Jan
Tvůrce: Malinovský, Jan

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Areas of traditional industry represent rather sensitive entities from economic, sociocultural, environmental and often also historical perspective. City of Ostrava, which is the capital of Moravian-Silesian region in the Czech Republic can be ranked just among old industrial cities. Ostrava experienced its essential growth in the era of industrialisation. Hence it came to be known as centre of heavy industry, i.e. mining and metallurgy. Decline of this city after the fall of the Iron Curtain substantially differed from its western predecessors. The objective of this article is to analyse and interpret selected aspects of Ostrava’s transformation between 1995 and 2010. Our attention will concentrate upon depopulation and deindustrialization processes as they can be grasped as relatively synthetic manifestations of transformation in urban areas with heavy industry.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences
Rozsah stran:
ISSN: 1450-2275
Svazek periodika: -
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 47
Stát vydavatele periodika: SC - Seychelská republika
Počet stran výsledku: 11
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Ekonomická fakulta (IČO: 61989100)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2013
Systémové označení dodávky dat: RIV13-MSM-27510___/02:2
Kontrolní kód: [16F14B6B527C]