RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/61989100:27510/12:86082509 - The Use of Talent Management by Organizations in One of the Regions of the Czech Republic


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/61989100:27510/12:86082509
Název v původním jazyce: The Use of Talent Management by Organizations in One of the Regions of the Czech Republic
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AE - Řízení, správa a administrativa
Rok uplatnění: 2012
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 2
Počet domácích tvůrců: 2
Tvůrce: Horváthová, Petra
Tvůrce: Mikušová, Marie

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The article is aimed at bringing information on the scope and the level of use of talent management by organizations in one of the Czech Republic regions, in the Moravian-Silesian Region. On the basis of data acquired by a questionnaire survey it has been found out that organizations in the above-mentioned region are implementing the system of talent management on a small scale: this approach is used by 3.8 % of organizations only that is 9 from 237 (100 %) of the approached respondents. The main reasons why this approach is not used is either that organizations have no knowledge of it or there is lack of financial and personnel resources. In the article recommendations suggested by the authors can be found for a wider application of talent management in the Czech practice.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Actual Problems of Economics
Rozsah stran:
ISSN: 1993-6788
Svazek periodika: 136
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 10
Stát vydavatele periodika: UA - Ukrajina
Počet stran výsledku: 10
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Ekonomická fakulta (IČO: 61989100)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2013
Systémové označení dodávky dat: RIV13-MSM-27510___/02:2
Kontrolní kód: [382D6B244734]