RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/61989100:27510/12:86082510 - Are you prepared for a crisis? Survey in Czech Small Enterprises


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/61989100:27510/12:86082510
Název v původním jazyce: Are you prepared for a crisis? Survey in Czech Small Enterprises
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AE - Řízení, správa a administrativa
Rok uplatnění: 2012
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 2
Počet domácích tvůrců: 2
Tvůrce: Mikušová, Marie
Tvůrce: Horváthová, Petra

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: A vulnerable position of small enterprises, their effort to understand the threats resulting from potential crises acted as an impulse for research aimed at mapping the current level of their preparedness for crisis situation sorting out or the adaptation to the changed conditions on the market. The paper interprets results of the questionnaire survey in small enterprises in Czech Republic in 2009. The overall result of the questionnaire survey was finding that managers of small and medium enterprises knew threats relatively well, and they were aware of them but they did not prepare themselves in advance for their negative consequences, the preparation for crisis situations in those small enterprises was not considered "normal" part of manager's work.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Actual Problems of Economics
Rozsah stran:
ISSN: 1993-6788
Svazek periodika: 136
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 11
Stát vydavatele periodika: UA - Ukrajina
Počet stran výsledku: 9
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Ekonomická fakulta (IČO: 61989100)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2013
Systémové označení dodávky dat: RIV13-MSM-27510___/02:2
Kontrolní kód: [C4C036642C4E]