RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/61989100:27510/12:86084344 - THE IMPACT OF IDENTITY ON ORGANIZATION EFFICIENCY


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/61989100:27510/12:86084344
Název v původním jazyce: THE IMPACT OF IDENTITY ON ORGANIZATION EFFICIENCY
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AE - Řízení, správa a administrativa
Rok uplatnění: 2012
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 3
Počet domácích tvůrců: 3
Tvůrce: Štverková, Hana
Tvůrce: Křibíková, Pavlína
Tvůrce: Humlová, Vlasta

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: In today´s turbulent world the emphasis is put on knowledge society, the human resources are the key factor in the productivity of the organization and the efficiency of the organization is affected by their productivity. Human resources are an important element for stable and efficient organization that is competitive. The paper is highlighted the identity and integrity of the company as soft factors affecting organizational efficiency. On the basis of secondary analysis and field survey in eight organizations were identified and examined whether knowledge of the company goals and vision leads to higher workers efficiency and thus to higher organizational performance by using the quantitative and qualitative research methods, especially survey and interviews. The research prove that knowledge of goals contribute to the improvement of the performance of individuals and organizations.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Actual Problems of Economics
Rozsah stran:
ISSN: 1993-6788
Svazek periodika: 12
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 11 (137)
Stát vydavatele periodika: UA - Ukrajina
Počet stran výsledku: 7
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Ekonomická fakulta (IČO: 61989100)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2013
Systémové označení dodávky dat: RIV13-MSM-27510___/02:2
Kontrolní kód: [66014749EFA0]