RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/61989100:27510/13:86083097 - Backtesting results of international portfolio for an insurance company


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/61989100:27510/13:86083097
Název v původním jazyce: Backtesting results of international portfolio for an insurance company
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AH - Ekonomie
Rok uplatnění: 2013
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 3
Počet domácích tvůrců: 3
Tvůrce: Tichý, Tomáš
Tvůrce: Kresta, Aleš
Tvůrce: Matušková, Petra

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Financial markets are subject to permanent innovations, which concern introduction of new products as well as organizational innovation. These activities can completely change the risk profile of any entity. By contrast, the risk management target especially on the risk measure estimation in the far tails that can be fit properly only over very long horizons. In this paper, we continue in our previous results and study the ability of selected Lévy models on the basis of subordinator to estimate the market risk measures. In particular, we assume an internationally diversified portfolio from the perspective of an insurance company within Eurozone. Moreover, impact of various estimation windows is analyzed.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Actual Problems of Economics
Rozsah stran:
ISSN: 1993-6788
Svazek periodika: 3
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 2
Stát vydavatele periodika: UA - Ukrajina
Počet stran výsledku: 9
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Ekonomická fakulta (IČO: 61989100)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2014
Systémové označení dodávky dat: RIV14-MSM-27510___/01:1
Kontrolní kód: [DCA77D53BE57]