RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/61989100:27510/13:86086206 - Corruption as an actual problem of economic environment in the Czech Republic


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/61989100:27510/13:86086206
Název v původním jazyce: Corruption as an actual problem of economic environment in the Czech Republic
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AE - Řízení, správa a administrativa
Rok uplatnění: 2013
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Kašík, Josef

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The paper deals with contemporary and global problem of corruption, which also has a significant impact on the business environment in the Czech Republic. It has the form of an essay that also presents some author’s opinions about the issue. It focuses on the definition of corruption, measuring corruption, general causes and consequences of corruption, development of corruption in the Czech Republic and anti-corruption strategies.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Actual Problems of Economics
Rozsah stran:
ISSN: 1993-6788
Svazek periodika: 143
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 5
Stát vydavatele periodika: UA - Ukrajina
Počet stran výsledku: 5
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Ekonomická fakulta (IČO: 61989100)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2014
Systémové označení dodávky dat: RIV14-MSM-27510___/01:1
Kontrolní kód: [3E99B477A57B]