RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/61989100:27510/13:86086318 - Создают-ли малые организации стратегии выживания? Резултаты исследования. Sozdajut-li malye organizacii strategii vyživanija? Rezultaty issledovanija.


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/61989100:27510/13:86086318
Název v původním jazyce: Создают-ли малые организации стратегии выживания? Резултаты исследования. Sozdajut-li malye organizacii strategii vyživanija? Rezultaty issledovanija.
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: rus - ruština
Obor: AE - Řízení, správa a administrativa
Rok uplatnění: 2013
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 2
Počet domácích tvůrců: 2
Tvůrce: Mikušová, Marie
Tvůrce: Friedrich, Václav

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: В стате представлены некоторые резултаты исследования проведенного в 2011 году. Исследование было направлено на отношение малых организаций к превентивным мерам против кризиса. С помощю факторного анализа были идентифицированы две стратегии подготовки к кризису. Первая направлена на создание и актуализацию кризисного плана и кризисной команды, вторая основана на правилном поведении организации по отношению к сотрудникам и к окружению так, чтобы сформироват их лоялност. При исползовании статистически обработанных данных, полученных в резултате эмпирическиго исследования, атворы пришли к заключению, что подготовка к потенциалному кризису не становится обычной частю работы менеджера и не оценивается как признак конкурентоспособности.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Actual Problems of Economics
Rozsah stran:
ISSN: 1993-6788
Svazek periodika: 140
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 2
Stát vydavatele periodika: UA - Ukrajina
Počet stran výsledku: 14
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Ekonomická fakulta (IČO: 61989100)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2014
Systémové označení dodávky dat: RIV14-MSM-27510___/01:1
Kontrolní kód: [827DF00E0A2F]