RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/61989100:27510/13:86086320 - Simulation Model of Underground Coal Mining Production Management.


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/61989100:27510/13:86086320
Název v původním jazyce: Simulation Model of Underground Coal Mining Production Management.
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AE - Řízení, správa a administrativa
Rok uplatnění: 2013
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 3
Počet domácích tvůrců: 2
Tvůrce: Šnapka, Petr
Tvůrce: Mikušová, Marie
Tvůrce: Teichman, Petr

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: This article is focused on the problém of the coal mining proces intensification. The aim is the explaining of simulation model which presents management system adequated to new requirements. The knowledge of a dynamic behaviour and features of production systém and its management are needed for this model creation. Starting points as the functional characteristics and structure of elements linkage and behaviour, i. e. characteristics which determine the dynamics of coal mining proces are characterized. Simulation model is structured as functional blocks and their linkages with regard to organizational and temporal hierarchy of their actions.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Actual Problems of Economics
Rozsah stran:
ISSN: 1993-6788
Svazek periodika: 141
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 3
Stát vydavatele periodika: UA - Ukrajina
Počet stran výsledku: 12
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Ekonomická fakulta (IČO: 61989100)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2014
Systémové označení dodávky dat: RIV14-MSM-27510___/01:1
Kontrolní kód: [AC8DC5B5AD3B]