RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/61989100:27510/13:86087408 - The System of Talent Management as One of the Tools of Human Resources Management in Organization


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/61989100:27510/13:86087408
Název v původním jazyce: The System of Talent Management as One of the Tools of Human Resources Management in Organization
Název česky:
Druh: B - Odborná kniha
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AE - Řízení, správa a administrativa
Rok uplatnění: 2013
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Horváthová, Petra

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The book is aimed, on the basis of theoretical information and the existing practical experience, not at describing the nature, significance, benefits and particular processes of talent management but also includes a schematic illustration of logical sequence, continuity and interconnection of areas, sub-areas as well as activities of the specified approach - a mind map of talent management in the organization. This mind map is then used as a basis for design of methodology for the introduction and use of talent management in real practice. This book is written for academics researches but also practitioners can find useful information here.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: The System of Talent Management as One of the Tools of Human Resources Management in Organization
Rozsah stran:
ISSN:
Svazek periodika:
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku:
Stát vydavatele periodika:
Počet stran výsledku: 231
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Ekonomická fakulta (IČO: 61989100)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2014
Systémové označení dodávky dat: RIV14-MSM-27510___/01:1
Kontrolní kód: [C5F1557AB79D]