RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/61989100:27510/13:86088042 - Arbitrability Limitation In Consumer (B2C) Disputes? : Consumers´Protection As Legal And Economic Phenomenon


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/61989100:27510/13:86088042
Název v původním jazyce: Arbitrability Limitation In Consumer (B2C) Disputes? : Consumers´Protection As Legal And Economic Phenomenon
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AG - Právní vědy
Rok uplatnění: 2013
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Bělohlávek, Alexander

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Protection of consumers became a phenomenon of many governmental politics. Retrieval of a balance between privat autonomy and protection of a weaker party is very sensitive. The particular degree of consumers protection through limitation of contractual autonomy (in B2C contracts) as well as procedural autonomy (regarding B2C dispute resolution mechanisms), as chosen by particular governments, has both legal and economic effects, in positive and negative sense. The European Court of Human Rights adjudicated repeatedly that traditional court litigation is not capable to grant effective protection to contractual claims in many countries. Arbitration is therefore one of possible tools for B2C dispute resolution, even if many countries and obviously the EU Commission followe rather an opposite strategy (keeping down arbitrability of B2C disputes in the opposite to US trends). Arbitration is not a cure-all and definitely not a method suitable for the resolution of any and all types of disputes. It has its proponents as well as opponents. Indeed, it is hard to claim that a particular type (class) of disputes is a priori fit to be resolved in arbitration, rather than litigation, or vice versa. This also applies to consumer disputes (disputes from consumer contracts). It is fairly undisputable that consumers deserve a certain degree of specific protection in cases in which they are forced to enter into a particular contract and have no other option than to accept the conditions stipulated by the other party (the professional). But we cannot principally claim that the resolution of these disputes in court would be more suitable than arbitration or any other, the so-called alternative, dispute resolution method (ADR).
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Journal of Governance and Regulation
Rozsah stran:
ISSN: 2220-9352
Svazek periodika: 1
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 3
Stát vydavatele periodika: UA - Ukrajina
Počet stran výsledku: 14
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Ekonomická fakulta (IČO: 61989100)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2014
Systémové označení dodávky dat: RIV14-MSM-27510___/01:1
Kontrolní kód: [14E04A54D054]