RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/61989100:27510/13:86089004 - Quantification of company´s management control impact and its modelling


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/61989100:27510/13:86089004
Název v původním jazyce: Quantification of company´s management control impact and its modelling
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AE - Řízení, správa a administrativa
Rok uplatnění: 2013
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 3
Počet domácích tvůrců: 2
Tvůrce: Šnapka, Petr
Tvůrce: Čopíková, Andrea
Tvůrce: Konkolski, Stanislav

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The main aim of this contribuion is to present a possible approach to quantification of complany´s management control impact towards the executive sections of company´s organizational structure. This impact is modeled by determining the amount of the so called invariable proportional manager´s control impact. It is dealing with modelling possible amount of change in the achieved level of fulfilling the determined target function - target in the company. Its basic modelling characteristic for modelling control impact level are considered, the so called flexibility and incremental effectiveness of the analyzed organization´s targe function.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Actual Problems of Economics
Rozsah stran:
ISSN: 1993-6788
Svazek periodika: 144
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 6
Stát vydavatele periodika: UA - Ukrajina
Počet stran výsledku: 10
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Ekonomická fakulta (IČO: 61989100)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2014
Systémové označení dodávky dat: RIV14-MSM-27510___/01:1
Kontrolní kód: [CFAE02E70374]