RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/61989100:27510/14:86089615 - Sustainable Consumption: Bridges and Cross-Roads


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/61989100:27510/14:86089615
Název v původním jazyce: Sustainable Consumption: Bridges and Cross-Roads
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AE - Řízení, správa a administrativa
Rok uplatnění: 2014
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Mikušová, Marie

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: In this article the work version of a model named Building the Bridge is briefly presented. Through this model the relationships among particular stakeholders of consumer environment are described and the steps leading to reaching their mutual agreement are outlined. The model is in the first phase of its creation and development and further elaboration is expected. In the second part of the article a summary of input information for the creation and searching mutual relationships in the model can be found.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Actual Problems of Economics
Rozsah stran:
ISSN: 1993-6788
Svazek periodika: 152
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 2
Stát vydavatele periodika: UA - Ukrajina
Počet stran výsledku: 8
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Ekonomická fakulta (IČO: 61989100)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2015
Systémové označení dodávky dat: RIV15-MSM-27510___/01:1
Kontrolní kód: [0917454DC260]