RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/61989100:27510/14:86090527 - Regional Development in Central and Eastern Europe: A New Approach


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/61989100:27510/14:86090527
Název v původním jazyce: Regional Development in Central and Eastern Europe: A New Approach
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AH - Ekonomie
Rok uplatnění: 2014
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Sucháček, Jan

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Current approaches to regional development are considerably dependent on their previous evolution. However, the situation in Central and Eastern Europe is more complicated as transition/posttransition economies find themselves under pressure stemming from the effort to apply modern neoendogenous approaches to regional development. The cause of this tension consists in the presence of deformed system macrostructures, which form the milieu in Central and Eastern European countries and embody the heritage of socialist past. These ill-fitting system macrostructures largely undermine the applicability of vogue neo-endogenous approaches to regional development. Formation of original and tailored regional development conceptions that would be in compliance with the needs of Central and Eastern European territories represents an unquestionable challenge for this part of the world.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Actual Problems of Economics
Rozsah stran:
ISSN: 1993-6788
Svazek periodika: 154
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 4
Stát vydavatele periodika: UA - Ukrajina
Počet stran výsledku: 10
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Ekonomická fakulta (IČO: 61989100)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2015
Systémové označení dodávky dat: RIV15-MSM-27510___/01:1
Kontrolní kód: [02794694764C]