RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/61989100:27510/14:86091913 - Assessing the service quality in small and medium-sized enterprises


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/61989100:27510/14:86091913
Název v původním jazyce: Assessing the service quality in small and medium-sized enterprises
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AE - Řízení, správa a administrativa
Rok uplatnění: 2014
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 2
Počet domácích tvůrců: 2
Tvůrce: Blecharz, Pavel
Tvůrce: Štverková, Hana

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The article reveals the importance of the service quality. The quality of services needs to be monitored and evaluated. The aim of this paper is to describe ways of assessing the service quality at the ophthalmic clinic.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Actual Problems of Economics
Rozsah stran:
ISSN: 1993-6788
Svazek periodika: 154
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 4
Stát vydavatele periodika: UA - Ukrajina
Počet stran výsledku: 13
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Ekonomická fakulta (IČO: 61989100)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2015
Systémové označení dodávky dat: RIV15-MSM-27510___/01:1
Kontrolní kód: [454305BC8BF7]